Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009 18:32

Προγραμματισμός κωδωνισμού ζωνών paradox

Η ενεργοποίηση του κωδωνισμού μιας ζώνης μας επιτρέπει κάθε φορά που ανοίγει να κάνει έναν ήχο το πληκτρολόγιο. Κάθε πληκτρολόγιο πρέπει να προγραμματίζετε ξεχωριστά.

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009 18:25

Λίστα προβλημάτων σε συναγερμούς Caddx

Service (Ενδεικτικό σέρβις)

Το ενδεικτικό «service» ανάβει όταν το σύστημα χρειάζεται συντήρηση. Όταν ανάψει το ενδεικτικό αυτό, πατήστε το πλήκτρο [*] και κατόπιν το πλήκτρο [2] για να εξακριβώσετε ποια ακριβώς συντήρηση απαιτείται. Ένα η παραπάνω ενδεικτικά ζωνών θα ανάψουν δείχνοντάς σας τη φύση του προβλήματος. Κατόπιν καλέστε αμέσως τον εγκαταστάτη του συστήματος συναγερμού για τη λύση αυτών των προβλημάτων. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα για την κατανόηση των ενδεικτικών σε αυτή τη περίπτωση.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ          ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 1. 1Πρόβλημα συστήματος: Πατήστε το πλήκτρο [1]. Τα αντίστοιχα ενδεικτικά των ζωνών θα ανάψουν δείχνοντας τα προβλήματα συστήματος που τυχόν υπάρχουν ως ακολούθως:
  1. 1Πρόβλημα υπερφόρτωσης
  2. 2Πρόβλημα σειρήνας
  3. 3Παραβίαση κουτιού συστήματος
  4. 4Πρόβλημα τροφοδοσίας επέκτασης
  5. 5Πρόβλημα μπαταρίας επέκτασης
  6. 6Παραβίαση κουτιού επέκτασης
  7. 7Πρόβλημα επέκτασης
  8. 8Πρόβλημα γείωσης συστήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προβλήματα 1 και 2 είναι προβλήματα γενικής μορφής και επηρεάζουν όλα τα υποσυστήματα του συστήματος συναγερμού. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 από τα 8 ενδεικτικά σέρβις.

 

 1. 2.Σαμποτάζ ζωνών: Πατήστε το πλήκτρο [2] και τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών θα ανάψουν, δείχνοντας ποιες ζώνες έχουν αλλοιωθεί από σαμποτάζ. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 από 8 ενδεικτικά σέρβις.
 2. 3.Πτώση μπαταρίας ζωνών: Πατήστε το πλήκτρο [3]. Τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών στις οποίες υπάρχει πτώση μπαταρίας θα ανάψουν. Αυτό αναφέρεται μόνο στις τυχόν υπάρχουσες ασύρματες ζώνες. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 από 8 ενδεικτικά σέρβις.
 3. 4.Πρόβλημα ελεγχόμενης ζώνης: Πατήστε το πλήκτρο [4] και θα ανάψουν τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών στις οποίες έχει χαθεί ο έλεγχος. Αυτό αναφέρεται μόνο στις τυχόν υπάρχουσες ασύρματες ζώνες. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 από 8 ενδεικτικά σέρβις.
 4. 5.Πρόβλημα ζωνών: Πατήστε το πλήκτρο [5] και τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών που έχουν πρόβλημα (π.χ. κομμένη καλωδίωση) θα ανάψουν. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 από 8 ενδεικτικά σέρβις.

Πρόβλημα τηλεφωνικής γραμμής: Το ενδεικτικό αυτό θα ανάψει όταν υπάρχει πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα συναγερμού, π.χ αν έχει κοπεί. Το ενδεικτικό σέρβις θα παραμείνει αναμμένο μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής και δώσετε ένα κωδικό χρήστη στο πληκτρολόγιο. Σημείωση: Το πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα γενικής φύσης και θα επηρεάζει όλα τα υποσυστήματα σε περίπτωση διαχωρισμού του συστήματος συναγερμού

Πως ρυθμίζω τον φωτισμό ενός πληκτρολογίου; MG32LED / MG32LRF (32-ζωνών ενσύρματο/ασύρματο LED μόνο)

1 Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο [o].

2 Πιέστε το πλήκτρο [o] για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο φωτισμού.
3 Πιέστε το πλήκτρο [ CLEAR] ή [ENTER] για έξοδο.

Πως ρυθμίζω τον φωτισμό ενός πληκτρολογίου; MG10LEDV/H (10-ζωνών LED μόνο)

1 Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο [ MEM]. Tο [MEM] θα ανάψει. 2 Πιέστε το πλήκτρο [ MEM] για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο φωτισμού.

3 Πιέστε το πλήκτρο [ CLEAR] ή [ENTER] για έξοδο.

Πως ρυθμίζω τον φωτισμό ενός πληκτρολογίου; MG32LCD (32-ζωνών LCD μόνο)

Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο [o]. Πιέστε το πλήκτρο [2] για να ρυθμίσετε το φωτισμό. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [<
και[>

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009 22:02

Πως προγραμματίζω την ώρα σε paradox sp

Πως προγραμματίζω την ώρα;

1 Πιέστε το [8] για απώλεια ώρας.

2 Eισάγετε την ώρα και τα λεπτά.

3 Eισάγετε το έτος (4 ψηφία).

4 Eισάγετε τον μήνα (2 ψηφία).

5 Eισάγετε την ημέρα (2 ψηφία). Έχετε ολοκληρώσει την ρύθμιση της ώρας και ημερομηνίας.

Πιέστε το [ CLEAR] για έξοδο.

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009 20:24

Συναγερμοί πανικού paradox

Σε περίπτωση έκτατης ανάγκης το σύστημα μπορεί να μας δώσει 3 πανικούς συναγερμού, οι οποίοι ενεργοποιούνται πατώντας και κρατώντας ταυτόχρονα 2 διαφορετικά πλήκτρα για 3 δευτερόλεπτα. Εξαρτάται από τις ανάγκες σας αν κάποιοι από τους πανικούς αυτούς είναι ηχηροί δηλαδή χτυπάνε οι σειρήνες της εγκατάστασης ή είναι σιωπηλή οπότε ειδοποιείται μόνο το κέντρο λήψεως σημάτων . Για παράδειγμα, πιέζοντας τα πλήκτρα [1] και [3] κάθε φορά καλούμε την αστυνομία. Αυτή η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη σας.

Πιέστε και κρατήστε τα πλήκτρα [1] και [3] για την αστυνομία.
Πιέστε και κρατήστε τα πλήκτρα [4] και [6] για ιατρική ανάγκη.
Πιέστε και κρατήστε τα πλήκτρα [7] και [9] για συναγερμό φωτιάς.

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009 01:45

Stay όπλιση σε SP5500-SP6000-SP7000

Πως κάνουμε Stay όπλιση;
1 Κλείνουμε όλες τις ζώνες του υποσυστήματος. (Εκτός τις Stay ζώνες).
2 Πιέστε το πλήκτρο [STAY].
3 Εισάγετε τον [ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ].
4 Αν έχετε πρόσβαση και στα δύο υποσυστήματα Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο για το
υποσύστημα που επιθυμείτε ([1] ή [2]). Για δύο υποσυστήματα, πιέστε και το άλλο πλήκτρο μετά από τον ήχο
επιβεβαίωσης.

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009 01:41

Ολική όπλιση σε Paradox SP5500-SP6000-SP7000

Ολική όπλιση σε σύστημα ασφαλείας paradox SP5500-SP6000-SP7000

Ολική όπλιση συναγερμο paradox
Με αυτή την όπλιση θα οπλίσουν όλες οι ζώνες του επιλεγμένου υποσυστήματος.
Πως κάνουμε ολική όπλιση;

1 Κλείνουμε όλες τις ζώνες του υποσυστήματος.
2 Πιέστε [ARM] + [ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ].
3 Αν έχετε πρόσβαση και στα δύο υποσυστήματα Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο για το υποσύστημα που επιθυμείτε ([1] ή [2]).
Για δύο υποσυστήματα, πιέστε και το άλλο πλήκτρο μετά από τον ήχο
επιβεβαίωσης.
Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009 23:27

Αλλαγή κωδικού σε paradox SP5500-SP6000-SP7000

Αλλαγή κωδικού σε σύστημα ασφαλείας paradox sp5500,sp6000,sp7000

1 Πιέστε το πλήκτρο [power ].
2 Εισάγετε τον [ΚΥΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ] ή [ΚΥΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟ].
3 (Προσπεράστε αυτό το βήμα για πληκτρολόγιο MG32LCD) Tο πλήκτρο [ o] θα αναβοσβήνει. Όταν το LED ή το πλήκτρο της
ζώνης είναι ανοικτό (δεν αναβοσβήνει), ο χρήστης είναι ήδη προγραμματισμένος.
4 Επιλέξτε ένα χρήστη εισάγοντας 2-ψηφία θέσης κωδικού χρήστη (π.χ.

0 +[9] για χρήστη 9) ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα

κύλισης και μετά πιέστε το πλήκτρο [ENTER]. Για το πληκτρολόγιο MG10LEDV/H, πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο με τον αριθμό του
χρήστη (π.χ. [9] για τον χρήστη 9).
5 Εισάγετε 4- ή 6-ψηφία [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ].
6 Επιβεβαίωση κωδικού.
7 Πιέστε ένα μπουτόν από το τηλεχειριστήριο ή πιέστε το πλήκτρο [ENTER] αν δεν έχετε τηλεχειριστήριο.
8 (Όχι για συστήματα χωρίς υποσυστήματα) Πιέστε το [1] ή/και το [2] για να ορίσετε έναν χρήστη σε υποσύστημα. Πιέστε το
πλήκτρο [ENTER], το μενού θα μεταβεί στον επόμενο διαθέσιμο χρήστη, αν θέλετε να συνεχίσετε.

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009 01:52

Όπλιση & αφόπλιση SP5500-SP6000-SP7000

Όπλιση & αφόπλιση paradox SP5500-SP6000-SP7000

Ολική όπλιση συναγερμου
Με αυτή την όπλιση θα οπλίσουν όλες οι ζώνες του επιλεγμένου υποσυστήματος.
Πως κάνουμε ολική όπλιση;
1 Κλείνουμε όλες τις ζώνες του υποσυστήματος.
2 Πιέστε [ARM] + [ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ].
3 Αν έχετε πρόσβαση και στα δύο υποσυστήματα Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο για το
υποσύστημα που επιθυμείτε ([1] ή [2]). Για δύο υποσυστήματα, πιέστε και το άλλο πλήκτρο μετά από τον ήχο
επιβεβαίωσης.
Sleep όπλιση συναγερμου
Παρόμοια με την Stay όπλιση, η Sleep όπλιση επιτρέπει στον χρήστη να είναι μέσα στην προστατευμένη περιοχή, με μεγαλύτερο
επίπεδο προστασίας. Για παράδειγμα, σε ένα σπίτι με δύο επίπεδα, η περιμετρική προστατεύεται με την Stay όπλιση. Με την Sleep
όπλιση, μαζί με την περιμετρική θα λειτουργούν και οι ανιχνευτές κίνησης στον πρώτο όροφο, επιτρέποντας μας να κινούμαστε στον
δεύτερο όροφο που είναι οι κρεβατοκάμαρες. Sleep ζώνες είναι οι ζώνες που παρακάπτονται σε Sleep όπλιση. Για παράδειγμα, όταν
πάτε για ύπνο το βράδυ, όλες οι ζώνες είναι οπλισμένες εκτός από τους ανιχνευτές στις κρεβατοκάμαρες.
Πως κάνουμε Sleep όπλιση;
1 Κλείνουμε όλες τις ζώνες του υποσυστήματος. (Εκτός τις Sleep ζώνες).
2 Πιέστε το πλήκτρο [SLEEP].
3 Εισάγετε τον [ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ].
4 Αν έχετε πρόσβαση και στα δύο υποσυστήματα (δείτε τα Υποσυστήματα στην σελ. 6): Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο για το
υποσύστημα που επιθυμείτε ([1] ή [2]). Για δύο υποσυστήματα, πιέστε και το άλλο πλήκτρο μετά από τον ήχο
επιβεβαίωσης.

Stay όπλιση
Με αυτή την όπλιση μπορούμε να έχουμε οπλισμένη όλες τις περιμετρικές ζώνες και να είμαστε στον προστατευόμενο χώρο. Stay ζώνες
είναι οι ζώνες που παρακάμπτονται σε Stay όπλιση. Γα παράδειγμα, αν είστε μέσα στο σπίτι σας το βράδυ μπορείτε να οπλίσετε όλα τα
παράθυρα και τις πόρτες χωρίς να οπλίσετε τους ανιχνευτές κίνησης.
Πως κάνουμε Stay όπλιση;
1 Κλείνουμε όλες τις ζώνες του υποσυστήματος. (Εκτός τις Stay ζώνες).
2 Πιέστε το πλήκτρο [STAY].
3 Εισάγετε τον [ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ].
4 Αν έχετε πρόσβαση και στα δύο υποσυστήματα Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο για το
υποσύστημα που επιθυμείτε ([1] ή [2]). Για δύο υποσυστήματα, πιέστε και το άλλο πλήκτρο μετά από τον ήχο
επιβεβαίωσης.
Πως κάνουμε Sleep όπλιση;
1 Κλείνουμε όλες τις ζώνες του υποσυστήματος. (Εκτός τις Sleep ζώνες).
2 Πιέστε το πλήκτρο [SLEEP].
3 Εισάγετε τον [ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ].
4 Αν έχετε πρόσβαση και στα δύο υποσυστήματα (δείτε τα Υποσυστήματα στην σελ. 6): Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο για το
υποσύστημα που επιθυμείτε ([1] ή [2]). Για δύο υποσυστήματα, πιέστε και το άλλο πλήκτρο μετά από τον ήχο
επιβεβαίωσης.
Σάββατο, 07 Νοεμβρίου 2009 22:34

ParadoxArtion GSM

 Artion GSM Back-up συσκευή για την επικοινωνία του συστήματος ασφαλείας

Back-up GSM συσκευή για την επικοινωνία του συστήματος ασφαλείας με τον Κεντρικό Σταθμό Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων, στην περίπτωση διακοπής της γραμμής σταθερής τηλεφωνίας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως το κύριο μέσο επικοινωνίας μεταξύ του Κέντρου Συναγερμού και του Κέντρου Λήψεως Σημάτων, σε χώρους όπου δεν υπάρχει γραμμή σταθερής τηλεφωνίας.
Υποστηρίζει όλα τα DTMF formats επικοινωνίας (Contact ID, Ademco Express κτλ).
Δυνατότητα αυτόματης αποστολής SMS μηνυμάτων μέχρις και σε 8 παραλήπτες μόνο στην περίπτωση πλήρους αδυναμίας επικοινωνίας με τον Κεντρικό Σταθμό Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων.

Σελίδα 3 από 5
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla