Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009 18:32

Προγραμματισμός κωδωνισμού ζωνών paradox

Η ενεργοποίηση του κωδωνισμού μιας ζώνης μας επιτρέπει κάθε φορά που ανοίγει να κάνει έναν ήχο το πληκτρολόγιο. Κάθε πληκτρολόγιο πρέπει να προγραμματίζετε ξεχωριστά.

Πώς προγραμματίζω τον κωδωνισμό ζώνης; MG32LED/MG32LRF (32-ζωνών ενσύρματο/ασύρματο LED πληκτρολόγιο μόνο)
1 Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο [¶]. Tα LED Arm1, Arm2, Stay1, και Stay2 θα αναβοσβήνουν. 2 Eπιλέξτε τους αντίστοιχους αριθμούς που θέλετε να ενεργοποιήσετε τον κωδωνισμό τους εισάγοντας τα 2 ψηφία της
ζώνης. Για παράδειγμα, για κωδωνισμό της ζώνης 2 εισάγουμε [0] και μετά το [2]. Tο αντίστοιχο LED θα ανάψει. Tο πληκτρολόγιο θα αποθηκεύσει αυτόματα τις πληροφορίες μόλις εισαχθούν τα 2 ψηφία της ζώνης.
3 Πιέστε το πλήκτρο [ ENTER] για έξοδο.
Για να απενεργοποιήσουμε τον κωδωνισμό από μια ζώνη, στο βήμα 2 εισάγουμε τα 2 ψηφία του αριθμού της ζώνης πάλι και έτσι η αντίστοιχη ζώνη σβήνει ή πιέστε το πλήκτρο [ SLEEP] για να απενεργοποιήσετε τον κωδωνισμό από όλες τις ζώνες. Όποια ζώνη έχει ενεργοποιημένο τον κωδωνισμό το αντίστοιχο LED είναι ανοικτό. Όποια ζώνη έχει απενεργοποιημένο τον κωδωνισμό το αντίστοιχο LED είναι σβηστό.

Πώς προγραμματίζω τον κωδωνισμό ζώνης; MG10LEDV / MG10LEDH (10-ζωνών LED πληκτρολόγιο μόνο)
Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο της ζώνης ([1] έως [0(10)]). Ήχος αποδοχής = ενεργοποίηση κωδωνισμού, Ήχος
απόρριψης = απενεργοποίηση κωδωνισμού

Πώς προγραμματίζω τον κωδωνισμό ζώνης; MG32LCD (32-ζωνών LCD πληκτρολόγιο μόνο)
Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο [¶]. Πιέστε το [1] για να επιλέξετε ποια ζώνη θα έχει κωδωνισμό ή πιέστε [2] για να
ρυθμίσετε τον χρόνο κωδωνισμού. Η περίοδος κωδωνισμού μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε τον χρόνο κωδωνισμού.
Απενεργο

 

Διαβάστηκε 3448 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013 20:13
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla