Σάββατο, 05 Φεβρουαρίου 2011 09:42

Οδηγίες χρήσης για συναγερμό paradox

Οδηγίες συναγερμου Paradox

Όπλιση & αφόπλιση συναγερμού paradox

Ολική όπλιση συναγερμού
Με αυτή την όπλιση θα οπλίσουν όλες οι ζώνες του επιλεγμένου υποσυστήματος.
Πως κάνουμε ολική όπλιση;
1 Κλείνουμε όλες τις ζώνες του υποσυστήματος.
2 Πιέστε [ARM] + [ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ].
3 Αν έχετε πρόσβαση και στα δύο υποσυστήματα Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο για το
υποσύστημα που επιθυμείτε ([1] ή [2]). Για δύο υποσυστήματα, πιέστε και το άλλο πλήκτρο μετά από τον ήχο επιβεβαίωσης.
Stay όπλιση
Με αυτή την όπλιση μπορούμε να έχουμε οπλισμένη όλες τις περιμετρικές ζώνες και να είμαστε στον προστατευόμενο χώρο. Stay ζώνες
είναι οι ζώνες που παρακάμπτονται σε Stay όπλιση. Γα παράδειγμα, αν είστε μέσα στο σπίτι σας το βράδυ μπορείτε να οπλίσετε όλα τα
παράθυρα και τις πόρτες χωρίς να οπλίσετε τους ανιχνευτές κίνησης.
Πως κάνουμε Stay όπλιση;
1 Κλείνουμε όλες τις ζώνες του υποσυστήματος. (Εκτός τις Stay ζώνες).
2 Πιέστε το πλήκτρο [STAY].
3 Εισάγετε τον [ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ].
4 Αν έχετε πρόσβαση και στα δύο υποσυστήματα Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο για το
υποσύστημα που επιθυμείτε ([1] ή [2]). Για δύο υποσυστήματα, πιέστε και το άλλο πλήκτρο μετά από τον ήχοεπιβεβαίωσης.
Sleep όπλιση συναγερμού
Παρόμοια με την Stay όπλιση, η Sleep όπλιση επιτρέπει στον χρήστη να είναι μέσα στην προστατευμένη περιοχή, με μεγαλύτερο επίπεδο προστασίας. Για παράδειγμα, σε ένα σπίτι με δύο επίπεδα, η περιμετρική προστατεύεται με την Stay όπλιση. Με την Sleep όπλιση, μαζί με την περιμετρική θα λειτουργούν και οι ανιχνευτές κίνησης στον πρώτο όροφο, επιτρέποντας μας να κινούμαστε στον δεύτερο όροφο που είναι οι κρεβατοκάμαρες. Sleep ζώνες είναι οι ζώνες που παρακάπτονται σε Sleep όπλιση. Για παράδειγμα, όταν
πάτε για ύπνο το βράδυ, όλες οι ζώνες είναι οπλισμένες εκτός από τους ανιχνευτές στις κρεβατοκάμαρες.
Πως κάνουμε Sleep όπλιση;
1 Κλείνουμε όλες τις ζώνες του υποσυστήματος. (Εκτός τις Sleep ζώνες).
2 Πιέστε το πλήκτρο [SLEEP].
3 Εισάγετε τον [ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ].
4 Αν έχετε πρόσβαση και στα δύο υποσυστήματα : Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο για το υποσύστημα που επιθυμείτε ([1] ή [2]). Για δύο υποσυστήματα, πιέστε και το άλλο πλήκτρο μετά από τον ήχο επιβεβαίωσης.
 
Αλλαγή κωδικού σε συναγερμό paradox 
1 Πιέστε το πλήκτρο [power ].
2 Εισάγετε τον [ΚΥΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ] ή [ΚΥΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟ].
3 (Προσπεράστε αυτό το βήμα για πληκτρολόγιο MG32LCD) Tο πλήκτρο [ o] θα αναβοσβήνει. Όταν το LED ή το πλήκτρο της
ζώνης είναι ανοικτό (δεν αναβοσβήνει), ο χρήστης είναι ήδη προγραμματισμένος.
4 Για το πληκτρολόγιο MG10LEDV/H, πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο με τον αριθμό του
χρήστη (π.χ. [9] για τον χρήστη 9).
5 Εισάγετε 4- ή 6-ψηφία [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ].
6 Επιβεβαίωση κωδικού.
7 Πιέστε ένα μπουτόν από το τηλεχειριστήριο ή πιέστε το πλήκτρο [ENTER] αν δεν έχετε τηλεχειριστήριο.
8 (Όχι για συστήματα χωρίς υποσυστήματα) Πιέστε το [1] ή/και το [2] για να ορίσετε έναν χρήστη σε υποσύστημα. Πιέστε το
πλήκτρο [ENTER], το μενού θα μεταβεί στον επόμενο διαθέσιμο χρήστη, αν θέλετε να συνεχίσετε.
 
προγραμματισμός ώρας σε συναγερμό paradox
1 Πιέστε το [8] για απώλεια ώρας.
2 Eισάγετε την ώρα και τα λεπτά. Αν η ώρα είναι μεταξύ 01 και 12, θα πρέπει να επιλέξετε το [1] για 24ωρη απεικόνιση, [2]
για ΠΜ, και [3] για ΜΜ. Αν η ώρα που θα περάσετε είναι πάνω από 12, το σύστημα αυτόματα διαλέγει την 24ωρη απεικόνιση.
3 Eισάγετε το έτος (4 ψηφία).
4 Eισάγετε τον μήνα (2 ψηφία).
5 Eισάγετε την ημέρα (2 ψηφία). Έχετε ολοκληρώσει την ρύθμιση της ώρας και ημερομηνίας.
Πιέστε το [ CLEAR] για έξοδο.
 
Αλλαγή χρόνου εισόδου σε Σύστημα Συναγερμού Paradox
1) πατάμε <Power> + <ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ> Tο πλήκτρο <Power> θα αναβοσβήνει.
2) πατάμε <TBL>
3) πατάμε <1>
4) πατάμε τον χρόνο εισόδου που θέλουμε με μορφή πχ 020 για χρόνο 20 λεπτ (<000> έως <255>
Αλλαγή χρόνου εξόδου σε Σύστημα Συναγερμού Paradox
1) πατάμε <Power> + <ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ>
Tο πλήκτρο <Power> θα αναβοσβήνει.
2) πατάμε <TBL>
3) πατάμε <3>
4) πατάμε τον χρόνο εξόδου που θέλουμε με μορφή πχ 040 για χρόνο 40 λεπτ (<000> έως <255>
 
Λίστα προβλημάτων σε συναγερμου 
Πως θα εντοπίσετε ένα πρόβλημα;
1 Πιέστε το πλήκτρο [ TBL]. Tο πλήκτρο [TBL] θα αναβοσβήνει και κάποιοι αριθμοί που αντιστοιχούν σε κάποια προβλήματα
θα ανάβουν (εκτός από το πληκτρολόγιο MG32LCD)
2 Για να καταλάβετε ποιο πρόβλημα είναι διαβάστε την παρακάτω λίστα προβλημάτων. 
Αν δεν είναι αρκετές οι παρακάτω  οδηγίες καλέστε τον εγκαταστάτη σας.
3 Πιέστε το πλήκτρο [ CLEAR] για έξοδο.
 
Λίστα προβλημάτων
[1] Χαμηλή μπαταρία ασύρματων ζωνών: Η τάση της μπαταρίας κάποιων ασύρματων ζωνών είναι χαμηλή.
[2] Πρόβλημα τροφοδοσίας: 
[3] Πρόβλημα σειρήνας: Υπάρχει πρόβλημα στην έξοδο bell της κεντρικής μονάδας.
[4] Πρόβλημα επικοινωνίας: Πρόβλημα επικοινωνίας με το κέντρο λήψεως σημάτων.
[5] Πρόβλημα Tamper ζώνης καλωδίωσης: Υπάρχει καλωδιακό πρόβλημα σε κάποιες ζώνες του συστήματος.
[6] Πρόβλημα Tamper συσκευής: Ενεργοποίηση του διακόπτη tamper κάποιας συσκευής.
[7] Πρόβλημα βρόγχου φωτιάς: Υπάρχει καλωδιακό πρόβλημα σε ζώνη φωτιάς.
[8] Απώλεια ώρας: Πρέπει να προγραμματιστεί η ώρα του συστήματος σας.
[9] Απώλεια επίβλεψης ασύρματης ζώνης: Μία ή περισσότερες ασύρματες ζώνες δεν επικοινωνούν με την κεντρική μονάδα.
[10] Απώλεια επίβλεψης συσκευής: Μία ή περισσότερες συσκευές δεν επικοινωνούν με την κεντρική μονάδα
[16] Σφάλμα πληκτρολογίου (MG32LED/MG32LRF μόνο): Ένα ή περισσότερα πληκτρολόγια δεν επικοινωνούν με την κεντρική μονάδα.
[SLEEP] Σφάλμα πληκτρολογίου (MG10LEDV/H μόνο): Ένα ή περισσότερα πληκτρολόγια δεν επικοινωνούν με την κεντρική μονάδα.
 
Διαβάστηκε 4593 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013 20:15
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla