Οδηγίες Χρήσης Συναγερμών Caddx

Οδηγίες Χρήσης Συναγερμών Caddx (6)

Εδώ θα βρείτε οδηγίες χρήσης για τα συστήματα συναγερμού Caddx

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012 04:39

Οπλίσεις σε συναγερμό CADDX

Γράφτηκε από

Ολική όπλιση του συναγερμού , χρησιμοποιείται όταν φεύγετε από το οίκημά σας

 1. Βήμα 1. Κλείστε όλες τις προστατευόμενες από το σύστημα πόρτες και παράθυρα.
  • Το ενδεικτικό «ready» θα ανάψει η θα αναβοσβήνει αν όλες οι ελεγχόμενες πόρτες και παράθυρα είναι κλειστά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποια από τις ζώνες είναι απομονωμένη, το άνοιγμά της δεν θα επηρεάσει το ενδεικτικό «ready».
  • Το σύστημα συναγερμού δεν θα μπορεί να οπλιστεί αν το ενδεικτικό «ready» δεν είναι αναμμένο η αναβοσβήνει.
  • Αν το ενδεικτικό τροφοδοσίας «power» είναι σβηστό, το σύστημα δεν τροφοδοτείται από το ρεύμα πόλεως. Αν είναι δυνατό επαναφέρετε το ρεύμα, ειδάλλως επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στη σελίδα 1 του εγχειριδίου.
  Βήμα 2. Δώστε το 4ψήφιο η 6ψήφιο κωδικό σας για να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού.
  • Τα ενδεικτικά «armed» και «exit» θα πρέπει να ανάψουν.
  • Τώρα μπορείτε να φύγετε από το οίκημα.

    Μερική όπλιση χρησιμοποιείται στη περίπτωση που θέλετε να μείνετε εντός του προστατευμένου οικήματος (συνήθως τη νύκτα) και θέλετε να είναι προφυλαγμένες από το σύστημα συναγερμού όλες οι περιμετρικές είσοδοι

Βήμα 1. Κλείστε όλες τις προστατευόμενες πόρτες και παράθυρα.

 • Το ενδεικτικό «ready» θα πρέπει να ανάψει η να αναβοσβήνει όταν όλα τα ανοίγματα, πόρτες και παράθυρα είναι κλειστά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποια από τις ζώνες είναι απομονωμένη, το άνοιγμά της δεν θα επηρεάσει το ενδεικτικό «ready».
 • Το σύστημα συναγερμού δεν θα μπορεί να οπλιστεί αν το ενδεικτικό «ready» δεν είναι αναμμένο η αναβοσβήνει.
 • Αν το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι σβηστό, το σύστημα δεν τροφοδοτείται από το ρεύμα πόλεως. Αν είναι δυνατό επαναφέρετε το ρεύμα, ειδάλλως επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στη σελίδα 1 του εγχειριδίου.

Βήμα 2. Δώστε το 4ψήφιο η 6ψήφιο κωδικό σας για να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού. (Προαιρετικά αν έτσι έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας).

 Βήμα 3.

 • Πατήστε το πλήκτρο [stay].  
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012 12:39

Ρύθμιση ημερομηνίας σε συναγερμό CADDX

Γράφτηκε από

Ρύθμιση ημερομηνίας σε συναγερμό CADDX

 1. 1.Πατήστε το πλήκτρο [ ].

 

 1. 2.Πατήστε το πλήκτρο [ 9 ].

 

 1. 3.Πατήστε το πλήκτρο [ 6 ].

 

 1. 4.Πληκτρολογήστε τον «κύριο κωδικό χρήστη»

 

 1. 5.Δώστε την «ημέρα της εβδομάδας», όπου:

 

1= Κυριακή                   5= Πέμπτη

2= Δευτέρα                    6= Παρασκευή

3= Τρίτη                         7= Σαββάτο

4= Τετάρτη

 

 1. 6.Δώστε το «κωδικό μήνα». Θα πρέπει να είναι διψήφιος αριθμός, όπου:

 

01= Ιανουάριος                    07= Ιούλιος

02= Φεβρουάριος                                08= Αύγουστος

03= Μάρτιος                         09= Σεπτέμβριος

04= Απρίλιος                        10= Οκτώβριος

05= Μάιος                             11= Νοέμβριος

06= Ιούνιος                           12= Δεκέμβριος

 

 1. 7.Δώστε το «κωδικό ημέρας». Θα πρέπει να είναι πάντα διψήφιος αριθμός.

Παράδειγμα: Η 5η ημέρα του μήνα θα πρέπει να δοθεί ως [0] [5]

 

 1. 8.Δώστε τα τελευταία δύο ψηφία του «κωδικού έτους».

Παράδειγμα: Για το έτος 2011 δώστε [1] [1].

 

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012 18:39

Παράκαμψη ζωνών σε συναγερμό CADDX

Γράφτηκε από

Παράκαμψη ζωνών σε συναγερμό CADDX

Το σύστημα συναγερμου  θα πρέπει να είναι αφοπλισμένο.
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1 Πιέστε το πλήκτρο [BYPASS].

Βήμα 2 Εισάγετε τον κωδικό χρήστη αν χρειάζεται (προαιρετικό). Το λαμπάκι

bypass αναβοσβήνει.

Βήμα 3 Εισάγετε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να παρακάμψετε. (Π.χ. πιέστε

[1] αν θέλετε να παρακάμψετε τη ζώνη 1 ή πιέστε [1] – [2] αν θέλετε να

παρακάμψετε τη ζώνη 12.)

Βήμα 4 Πιέστε πάλι [BYPASS].

Βήμα 5 Θα ανάψει το λαμπάκι της ζώνης που επιλέξατε, πράγμα που σημαίνει ότι η

ζώνη παρακάμφθηκε. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να παρακάμψετε

και άλλες ζώνες.

Βήμα 6 Πιέστε πάλι [BYPASS] –ή- πιέστε [#] για να φύγετε από τη λειτουργία

παράκαμψης. Το λαμπάκι bypass σταματά να αναβοσβήνει.

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012 18:39

Αλλαγή κωδικού σε συναγερμό CADDX

Γράφτηκε από

Αλλαγή κωδικού σε συναγερμό CADDX

Το σύστημα συναγερμου  θα πρέπει να είναι αφοπλισμένο.
Αφοπλίστε το σύστημα και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1 Πιέστε [*]-[5].

Βήμα 2 Εισάγετε τον βασικό κωδικό οπλισμού/αφοπλισμού (Master arm/disarm

code). (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα διαχωρισμένα συστήματα για να αλλάξετε τον

κωδικό ενός άλλου ατόμου θα πρέπει να έχετε πρόσβαση σε όλα ή σε

περισσότερα τμήματα απ' ότι το άλλο άτομο.

Βήμα 3 Αναβοσβήνει το λαμπάκι ετοιμότητας.

Βήμα 4 Εισάγετε τον αριθμό του χρήστη. Ο αριθμός αυτός είναι διψήφιος για τα

μοντέλα NX4/6/8 ή τριψήφιος για το μοντέλο NX8E. Για παράδειγμα,

πληκτρολογήστε [0]-[3] για τον χρήστη 3 ή [1]-[0]-[0] για τον χρήστη

100.

Βήμα 5 Εισάγετε τον νέο τετραψήφιο ή εξαψήφιο κωδικό χρήστη (user code).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να σβήσετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε [*]-

[*]-[*]-[*] για τετραψήφιο κωδικό ή [*]-[*]-[*]-[*]-[*]-[*] για

εξαψήφιο.

Βήμα 6 Το λαμπάκι ετοιμότητας αναβοσβήνει δηλώνοντας ότι βρίσκεστε πίσω στο

βήμα 4. Αν ο κωδικός απορριφθεί, θα ακούσετε 3 μπιπ.

Βήμα 7 Αν θέλετε να προγραμματίσετε και άλλον κωδικό, επιστρέψτε στο βήμα 5.

Βήμα 8 Πιέστε [#] ενόσω αναβοσβήνει το λαμπάκι ετοιμότητας για να φύγετε από

τη λειτουργία προγραμματισμού κωδικών.

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012 18:39

Ρύθμιση του ήχου του πληκτρολογίου σε συναγερμό CADDX

Γράφτηκε από

Ρύθμιση του ήχου του πληκτρολογίου σε συναγερμό CADDX

Βήμα 1 Πιέστε το πλήκτρο [*].

Βήμα 2 Πιέστε [0]. Τώρα το πληκτρολόγιο είναι σε λειτουργία ρύθμισης ήχου.

Βήμα 3 Πατώντας το [1], ο τόνος του ήχου ανεβαίνει ψηλότερα, ενώ με το [2] ο τόνος κατεβαίνει.

Βήμα 4 Όταν βρείτε τον επιθυμητό τόνο, πιέστε [*] για να τον επιλέξετε και να φύγετε από τη λειτουργία ρύθμισης.

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009 18:25

Λίστα προβλημάτων σε συναγερμούς Caddx

Γράφτηκε από

Service (Ενδεικτικό σέρβις)

Το ενδεικτικό «service» ανάβει όταν το σύστημα χρειάζεται συντήρηση. Όταν ανάψει το ενδεικτικό αυτό, πατήστε το πλήκτρο [*] και κατόπιν το πλήκτρο [2] για να εξακριβώσετε ποια ακριβώς συντήρηση απαιτείται. Ένα η παραπάνω ενδεικτικά ζωνών θα ανάψουν δείχνοντάς σας τη φύση του προβλήματος. Κατόπιν καλέστε αμέσως τον εγκαταστάτη του συστήματος συναγερμού για τη λύση αυτών των προβλημάτων. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα για την κατανόηση των ενδεικτικών σε αυτή τη περίπτωση.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ          ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 1. 1Πρόβλημα συστήματος: Πατήστε το πλήκτρο [1]. Τα αντίστοιχα ενδεικτικά των ζωνών θα ανάψουν δείχνοντας τα προβλήματα συστήματος που τυχόν υπάρχουν ως ακολούθως:
  1. 1Πρόβλημα υπερφόρτωσης
  2. 2Πρόβλημα σειρήνας
  3. 3Παραβίαση κουτιού συστήματος
  4. 4Πρόβλημα τροφοδοσίας επέκτασης
  5. 5Πρόβλημα μπαταρίας επέκτασης
  6. 6Παραβίαση κουτιού επέκτασης
  7. 7Πρόβλημα επέκτασης
  8. 8Πρόβλημα γείωσης συστήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προβλήματα 1 και 2 είναι προβλήματα γενικής μορφής και επηρεάζουν όλα τα υποσυστήματα του συστήματος συναγερμού. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 από τα 8 ενδεικτικά σέρβις.

 

 1. 2.Σαμποτάζ ζωνών: Πατήστε το πλήκτρο [2] και τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών θα ανάψουν, δείχνοντας ποιες ζώνες έχουν αλλοιωθεί από σαμποτάζ. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 από 8 ενδεικτικά σέρβις.
 2. 3.Πτώση μπαταρίας ζωνών: Πατήστε το πλήκτρο [3]. Τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών στις οποίες υπάρχει πτώση μπαταρίας θα ανάψουν. Αυτό αναφέρεται μόνο στις τυχόν υπάρχουσες ασύρματες ζώνες. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 από 8 ενδεικτικά σέρβις.
 3. 4.Πρόβλημα ελεγχόμενης ζώνης: Πατήστε το πλήκτρο [4] και θα ανάψουν τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών στις οποίες έχει χαθεί ο έλεγχος. Αυτό αναφέρεται μόνο στις τυχόν υπάρχουσες ασύρματες ζώνες. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 από 8 ενδεικτικά σέρβις.
 4. 5.Πρόβλημα ζωνών: Πατήστε το πλήκτρο [5] και τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών που έχουν πρόβλημα (π.χ. κομμένη καλωδίωση) θα ανάψουν. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 από 8 ενδεικτικά σέρβις.

Πρόβλημα τηλεφωνικής γραμμής: Το ενδεικτικό αυτό θα ανάψει όταν υπάρχει πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα συναγερμού, π.χ αν έχει κοπεί. Το ενδεικτικό σέρβις θα παραμείνει αναμμένο μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής και δώσετε ένα κωδικό χρήστη στο πληκτρολόγιο. Σημείωση: Το πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα γενικής φύσης και θα επηρεάζει όλα τα υποσυστήματα σε περίπτωση διαχωρισμού του συστήματος συναγερμού

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla